De Rijdende Notaris - Complete notariƫle dienstverlening
RSS

Recente posts

Rijdende Rechter
fiscale trucs
Uitkomsten Prinsjesdag 2015

Categorieƫn

eigen woning
Vermogen BOX 3
Mogelijk gemaakt door

Mijn Blog

Uitkomsten Prinsjesdag 2015

Prinsjesdag 2015
 
   Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft dinsdag tijdens Prinsjesdag het pakket Belastingplan ingediend bij de Tweede Kamer. Naast het terugkeren van de verhoogde en verruimde belastingvrijstelling voor schenkingen voor een eigen woning, staan er nog meer punten in die belangrijk zijn voor het notariaat. Deze zijn hieronder op een rij gezet.
    
   Eigen woning schenking
   Op 1 januari 2017 wordt de eigenwoningschenking uit 2014 opnieuw ingevoerd. Met de eigenwoningschenking kunt u eenmalig een bedrag van 100.000 euro belastingvrij schenken. Dit geld moet door de begunstigde in de eigen woning geïnvesteerd worden. Er zijn wel wat veranderingen aan deze belastingvrijstelling ten opzichte van 2014. De begunstigde van de schenking moet in de leeftijdscategorie van 18 tot 40 jaar vallen. En heeft u  in het verleden aan uw kind al een eigenwoningschenking heeft gedaan, dan kunt u dat in 2017 en daarna niet nog een keer doen.
   Herziening vermogensrendementsheffing box 3
   Met ingang van 1 januari 2017 wordt de vermogensrendementsheffing
   van box 3 herzien, zodat deze beter aansluit bij de rendementen die door
   belastingbetalers in voorafgaande jaren gemiddeld zijn behaald.Het vermogen van een belastingplichtige wordt verdeeld over
   maximaal drie schijven: 0 euro - 100.000 euro, 100.000 euro - 1 miljoen euro en
   meer dan 1 miljoen euro. Elke schijf kent een eigen percentage dat elk jaar zal worden aangepast dat belast wordt tegen een tarief van 30 procent.Het kabinetsvoorstel komt er concreet op neer dat in de eerste vermogensschijf een effectief tarief geldt van 0,87 procent (2,9 procent rendement tegen 30 procent belast) op het vermogen, in de tweede schijf 1,41 procent (4,7 procent rendement belast tegen 30 procent) en in de derde schijf 1,65 procent (5,5 procent rendement belast tegen 30 procent)Verder worden in de nieuwe systematiek twee zogenoemde rendementsklassen geïntroduceerd (rendementsklasse I en II). Rendementsklasse I heeft betrekking op het veronderstelde aandeel spaargeld in de heffingsgrondslag en rendementsklasse II heeft betrekking op het veronderstelde aandeel overige bezittingen in de heffingsgrondslag.Het heffingvrije vermogen wordt verhoogd naar 25.000 euro (2015: 21.330 euro).
   Aanpak erfpachtstructuren in de overdrachtsbelasting
   De afgelopen jaren is een toenemend gebruik van erfpachtlease geconstateerd in situaties waarin voorheen een sale-en-leaseback-transactie gebruikelijk was. Hiermee wordt een forse besparing van overdrachtsbelasting gerealiseerd. Teneinde erfpachtlease en sale-en-leaseback fiscaal op eenzelfde manier te behandelen en onbedoelde toepassing van de vermindering bij verkrijging van beleggingsvastgoed tegen te gaan, is vanaf 1 januari 2016 in bepaalde gevallen deze vermindering niet van meer toepassing. Dit wanneer eigendom wordt verkregen door een levering onder voorbehoud van een erfdienstbaarheid, een recht van erfpacht of een recht van opstal ten behoeve van diegene die de eigendom vervreemdt. En wanneer eigendom wordt verkregen die is bezwaard met een erfdienstbaarheid, een recht van erfpacht of een recht van opstal, als het desbetreffende beperkte recht was gevestigd tegelijk met of binnen drie jaar voorafgaand aan de verkrijging en ter zake van de vestiging van het beperkte recht of een daarmee samenhangende verkrijging van bloot eigendom de vrijstelling van artikel 15 lid 1 onderdeel h WBR van toepassing was (artikel 11 leden 4 en 5 WBR).
    

   0 Reacties op Uitkomsten Prinsjesdag 2015:

   Comments RSS

   Voeg een reactie toe:

   Je naam:
   E-mailadres: (vereist)
   Website:
   Reactie:
   Maak je tekst groter, vetgedrukt, schuingedrukt en meer met HTML tags. Zo werkt het.
   Post Comment